IDEE- ja ANDMEBAAS
pidupäeva korraldamiseks

IDEE:Osalusteatriprogramm - loominguline meeskond

Idee kirjeldus
Telefon: +372 667 0156
E-mail: stella-Kaisa.Kanemagi[at]aripaev.ee
Koduleht: pood.aripaev.ee/osalusteatriprogramm-loominguline-meeskond
Meie igapäeva töös tuleb ette olukordi, mil tundub nagu enam edasi minna ei saa või ei oska – nagu sein oleks ees. Kuidas siis edasi minna, kuidas liigutada neid takistavaid seinu?

Üks kõige levinum viis selliste olukordade lahendamiseks on kasutada meile antud kõige suuremat varandust – loovust. Loovus, mängulisus ja konstruktiivsus ongi käesoleva programmi põhialuseks. Täiskasvanud inimene õpib eelkõige tegutsedes, mitte jutustades.

Osalusteatriprogramm - loominguline meeskond

on aktiivne, loov ning juhtimise erinevaid külgi vaatlev. Programmis osalejatel tuleb teha koos mõttetööd, analüüsida, genereerida ideid kui ka aktiivselt tegutseda.

Kasutatav metoodika ehk lugumängu meetod põhineb Brasiilia teatriuuendaja Augusto Boali 1960. aastatel välja töötatud osalusteatri vormil. Osalusteater annab võimaluse juhtimises või meeskonnas olevaid protsesse, suhteid, koostööd näha, analüüsida ja lahendada uudsel meetodil. 

Osalusteatris mängitakse esmalt läbi üks situatsioon või osalejatele oluline teema elust enesest, mis võiks olla või lõppeda paremini. Seejärel lahatakse ning analüüsitakse seda kõiki osalejaid kaasates, püüdes leida paremaid lahendusi. Seejärel vaadatakse seda olukorda laval juba uues valguses ja töötavate lahendustega.

Osalusteatri puhul on põnev see, et osalejad saavad ise astuda näitleja- ja lavastaja rolli. Lugumängu metoodika annab võimaluse eksida, mida reaalses elus ei esine ja teha vigade parandust seni, kuni lahendus tundub reaalne ja töötav. Grupi sünergial põhinev õppemeetod annab võimaluse kõigil aktiivselt osaleda, sõltumata kas nad ise vahetult osalevad tegevuses või mitte.

Näidisteemad:

  • Kuidas juhtida  „rasket“ kolleegi?
  • Kuidas hakkama saada koosolekul aja raiskajatega/segajatega jne?
  • Kuidas meeskond mind omaks võtaks?
  • Kuidas anda tagasisidet kolleegile?
  • Kuidas juhtida enda ja teiste emotsioone?

Teemade ring, mida saab osalusteatri meetodil käsitleda, on piiramatu. 

Programmi ülesehitus

Osalejad jagatakse gruppidesse ning iga grupp valib ise teema, millega nad soovivad just täna tegeleda ning valmistavad ette olukorra kirjelduse ning harjutavad selle läbimängu.

Seejärel grupid esitavad oma teemad laval juba teistele gruppidele ning lugumängu meetodit kasutades leitakse koolitaja juhtimisel üheskoos töötavaid lahendusi püstitatud probleemi või olukorra lahendamiseks. 

Küsi lähemalt
Kestus (tundides): 2.5
  Jaga oma kogemust!
 
  Saada e-kiri