IDEE- ja ANDMEBAAS
pidupäeva korraldamiseks

Tule Pidupaev.ee partneriks!

Pidupaev.ee eesmärk on olla Sinu tõhus turunduse abimees, aitamaks leida uusi kliendikontakte. Meie partnerina saad kord kuus statistikat pidupaev.ee portaali külastatavusest. Igakuise aruandega paneme kaasa ka hüva nõu, jagades Sinuga mõningaid nippe teenuse või toote nutikamaks turundamiseks.

Pidupaev.ee täiendab pidevalt oma andmebaasi, kuhu ootame teavet igat masti toredate ettevõtmiste ja nende korraldajate kohta. Kui leiad, et pidupaev.ee portaali kasutaja võiks leida ideede seast Sinu ideed või abimehest Sinu kontaktid, siis võta palun meiega ühendust info@pidupaev.ee

TAGASISIDE KOOSTÖÖPARTNERITELT

Adrenaliin.ee Merle - "julgen öelda, et Pidupäev töötab, teistest lehtedest pole sellest aru saanud.

Laste peojuht Mari - "Aitäh Pidupäevale! Vähemalt pooled mu kunded tulevad läbi teie keskkonna ja ega ma kõiki ei tea, sest vaid osale neist jääb märge külge, et on Pidupäeva kaudu tulnud:-)"

Klaasimari Mari-Liis "...Ja veel kord ei saa mainimata jätta, et liiklus Pidupäeva lehelt minuni täiest töötab. Tänud!"

TTÜ Muuseum Mari Luukas - "Täname meeldiva koostöö eest ning kodulehe statistika järgi nägime, et reklaam ka toimis! Jätame hea reklaamivõimaluse meelde ning soovime teile lennukat tulevikku!"

MEIE PÕHIMÕTTED

Usume, et iga päev on pidupäev! Rääkimata tähtpäevast, mida niisama norutades mööda lasta on suisa patt. Suurima elamuse saab millegi uue proovimise ja avastamise läbi. Uusi väljakutseid on tore proovida, aga veelgi toredam on seda teha koos sõpradega, sest jagatud rõõm on topelt rõõm. Tule, proovi ja avasta koos meiega!

Pidupaev.ee lähtub oma tegevuses loodussõbralikkusest ja humaansusest, seetõttu kajastame portaalis nendest väärtustest lähtuvaid ideid. Vägivaldsed ja loodust hävitavad tegevused jäägu mujale.

Info edastamisel ei tasu vussida ega vassida. Teadupoolest on valel lühikesed jalad. Pealegi vastutab sisestatud info ja piltide eest info edastaja ehk pidupaev.ee koostööpartner.

Andmete parandamine ja/või uuendamine
Andmeid saad parandada väga lihtsalt. Saada uuendatud andmed koos pidupäeva lingiga meiliaadressile info@pidupaev.ee ja me muudame andmed.

  Jaga oma kogemust!
 
  Saada e-kiri